Waa Maxay ‘Culeys ku noqoshada Dadweynaha’?

Waxaa qoray
Mid-Minnesota Legal Aid

‘Culeys ku Ah Dadweynaha’ waa hab lagu qiyaaso dadka u soo haajiraya Mareykanka (US) iyo qaar ka mid ah noocyada hijrada ee Mareykanka (US) ee marka uu horeysa codsanaya deganaashaha rasmiga ah (Green Card).