Wakiil Ka Noqosho Si Sharci Ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa wakiilashada, waxa ay tahay, sidda loo sameysto mid, iyo sidda loo joojiyo ama looga noqdo.