Xayuubinta Xaquuqda Waalidka (TPR)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa macnaheedu yahay ka qaadida waalidka xaquuqda waalidnimo, habka, iyo sidda lagu soo ceshado xaquuqdaa ka dib ka qaadida.