Waqtiga Waalidka (Booqashada) iyo Qorshayaasha waalidka

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa uu yahay waxa la yiraa waqtiga waalidka, sidda loo bedelo iyo arrimo kale.  

Wax kale oo ah Qorshayaasha Waalidka