Xoroobid

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa xoroobida ilmaha, kolka ay suurtagalka tahay taasi iyo waxyaabo kale oo la kala dooran karo.