Xuquuqaha aad ku Leedahay Waalidka iyo Ilaaliyaha

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa ay tahay in waalidiintu ama mus’uuliyiintu ay sameeyaan si ay kuu daryeelaan iyo nidaamyada ay tahay inaad u hogaansanto.