Xuquuqdaada marka maxkamad amarto in gurigaaga lala wareego

Waxaa qoray
Education for Justice

 Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa la wareegida guriga ee bangiga, waxa aad sameyn karto iyo waxa shirkadda amaahdu gurigu ay sameyn karto ama aysan sameyn karin.