Gurigaaga oo ay la Wareegaan Ururka Mulkiilayasha Guryaha

Waxaa qoray
Education for Justice

Haddii aad dib ula dhacdo qiimaynta gurigaagga ay ku sameynayso Ururuka Dadka Guryaha Iska leh, ururku waa kaala wareegi karaa guriga!!