Gawaarida, Wadayaasha & Aqoonsiyada (IDs)

Dooro qodob sharciga ku saabsan Mawduuc- hooseedyada si aad u eegto ilaha.