Hawlaha kale ee Gawaarida

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale