Iska Gadidia & Soo Gadashada

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale