Barnaamija MFIP ee Waalidiinta da’doodu ka yartahay 18 sano

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa xeerar gaar ah oo ku saabsan manfaca MFIP ka ah ee waalidka ka yar 18-sanno jirka.