Helitaanka MFIP kadib 5ta sanno ee la xadiday: Waqti kordhin dhibaato darted

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa helida MFIP ka dib kolka mudadda 5 sanno ee la ogol yahay in la qaato ay dhamaato.