Qorshaha Shaqaaleynta MFIP

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa Qorshayaasha shaqada ee MFIP ka, sidda lagu helo, iyo waxa la sameeyo haddii aadan raaci karin kaaga.