Barnaamijka Kedyka ee Medcare

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Waxaa aad ku bixisaa lacag fara badan caymiska caafimaadka ee Medicare.  Waxaa kula haboon in aad tixgeliso Barnaamijka Keydka ee Medicare.

Waa maxay 4ta Barnaamij iyo Shuruudaha ku xiram?

Sidee Ayaan Ku Codsadaa?