Barnaamijka Kedyka ee Medicare

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa ay yihiin Barnaamijyada Lacag u Kaydinta Daryeelada Caafimaad (Medicare Savings Programs) iyo sidda ay kuu caawin karaan adiga.

Waa maxay 4ta Barnaamij iyo Shuruudaha ku xiram?

Sidee Ayaan Ku Codsadaa?