Dad kala sooca iyo Khashkhashaadaha Shaqada ka dhaca

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada