Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Dad kala sooca iyo Khashkhashaadaha Shaqada ka dhaca

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada