Takoorida iyo Khashkhashaadaha Goobta Shaqada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa takoorida iyo khashkhashaada. Waxa ay yihiin, tusaalooyin guud oo iyaga ah, iyo waxa la sameeyo haddii adiga ay taasi kugu dhacdo.