Dib U Helitaanka Hantidaada Ka Dib Marka Aad Guurto

Waxaa qoray
Education for Justice

Haddii guriga lagaa saaro oo alaabada aad uga tagto, waxaa jira sharciyo u gaar ah oo hagaya talaabooyinka uu kireeyuhu qaadi karo.   Kireeyuhu alaabada wadada kuma tuuri karo.