Digniinaha Muhaajiriinta

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxyaabaha muhaajiriinta sharciga aan lahayni ay sameyn karaan si ay uga caawiyaan aakhirka ka helida sharci wadanka.