Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Farsamada Caawinta ah iyo Iskuulada

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Farsamada Caawinta ah (AT) waa aalad ama adeegyo ka caawiya ardayda naafadaha ah kor u qaadida, joogtayta iyo hagaajinta awoodooda wax qabsi. 

Kolka ay noqoto AT iyo ardayda naafada ah, waxaa jira nidaamyo iskuulka iyo qoysasku ay u baahan yihiin inay ogaadaan.