Farsamada Caawinta ah iyo Iskuulada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa cidda ku isticmaali karta gargaarada tiknoolajiyada ah iskuulada, sidda loo isticmaalo iyo sidda loogala hadlo mas’uuliyiinta iskuulka baahida ilmahaaga.