Hadii aadan bixin karin Amaahdaada tacliinta Ardayga iyadoo Sababtu tahay Naafanimo

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa la sameeyo haddii lagugu leeyahay amaahda ardayda laakiin aadan shaqeyn karin sababata oo ah naafanimo rasmi ah awgeed.