Dhibaatooyinka Amaahda Ardayda

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
Payments for federal student loans have been temporarily suspended, and interest rates on federal student loans have been set to 0%, from March 13, 2020 through January 31, 2021. This does not affect private student loans at this time. Learn more at the Federal Student Aid website: https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus.

Amaahda ardayda ee ay bixiyaan dawladda Federaalka ah ama shirkadaha gaarka loo leeyahay waa wado wanaagsan ee lagu bixin karo waxbarashada kuliyadaha. Laakiin haddii dib u dhac kugu yimaado bixinta amaahda way adagtahay sidii aad uga soo kaban lahayd. Caadi ahaan waa in aad dib u bixisaa amaahda , xitaa hadii aadan dhamayn dugsiga. Amaahda ardayda sida caadiga ah lagaama sii amaahan karo (dhaafi karo) markaad cadaysid in aad cayroowday.

Haddii aad tahay la saxiixe amaah arday ka qaatay Federaalka oo aad saxiib ama qoys la tahay ardayga, waxaa laguu qabsan karaa in aad mas’uul ka tahay bixinta amaahda oo dhan. Si taxadar leh uga fiirso ka hor inta aadan ogolaan in qof amaahamaah aad la saxiixdo.