Banaamijka MFIP iyo FSS ee dhibanaha rabshadaha qoyska

Waxaa qoray
Education for Justice

Haddii aad tahay dhibane rabshado qoyska dhexdiisa ah, waxaa laga yaabaa in lagu siiyo tanaasul lagu darayo qorshaha shaqaalaynta (EP). Rabshado qoys waa marka qof (labada isu dhaxa, dad wada degan, qof hore oo aad xiriir u lahaydeen ama xiriir jinsi idin dhexmaray, ilmahaaga, ama waalidkaa) uu adiga ama ilmahaaga oo ku dhibayo, uu ku hanjabayo in uu dhib u gaysto addiga ama ilmahaaga ama si kale kuu cabsi gelinayo addiga ama ilmahaaga.

Waxaa suurta gal in aad buuxiso shuruudihii laga rabay in lagu siiyo tanaasulka qoys rabshado haysato, haddii waqtigan la joogo arrintaasi ku haysato laakiin aad weli la ka soo kabaneyso raadki rabshadahaasi lahaayeen ama aad ku dhex jirto sidii aad uga soo bogsan lahayd. Tusaale: addiga ama ilmahaaga ayaa qaata tala bixin la xiriirta rabshado ama waxaad aadaa maxkamad oo waqti kaa qaata sabab la xiriirta rabshado.