Banaamijka MFIP iyo FSS ee dhibanaha rabshadaha qoyska

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda qorshahaaga shaqada ee MFIP ka ama kan FSS ka loo bedeli karo haddii uu ku haysto dhib ama dagaal qoyska dhexdiisa ah.