Kaarka Caafimaadka iyo Uurka

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa kaarka caafimaadka ee MA ee uurka ku salaysan, cidda heli karta, iyo mudadda ay heli karaan.