Khashkhashaadda galmada: Akhbaarta dhallinyarada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa la sameeyo haddii galmo ahaan lagugu khashkhasho adigoo iskuul, ama shaqo jooga, ama haddii qof kale oo aad taqaano uu arrimo caynkaa ah uu kugu sameeyo.