Khuraafaad jabiyeyaasha: Xuquuqda Dhallinyarada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa “quraafaadka” ah ku saabsan xaquuqda iyo mas’uuliyaadka dhalinyaradda.