Ma Haysan karaa Xayawaan

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa xaquuqdaadda aad ku haysan karto xayawaan yar oo guri joog ah adigoo kiryste ah, cidda haysan karta xayawaanka, sababta iyo xeerarka guryaha dowladda ama kuwa kiradooda la kabo.