Ma Haysan karaa Xayawaan

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Qaar badan oo ka mid qolyaha guryahu waxa ay leeyihiin xeerar “mamnuuca Xayawaan" oo la ilaaliyo. Laakiin xataa goobahaa, waxaa dhici karta inaad leedahay xaq ah inaad haysan karto xayawaan. Noocyada kala duwan ee guryaha ahi waxa ay leeyihiin xeerar kala duwan.

  • Hadii aad ku nooshahay guri dowladeed, waxaad xaq u leedahay inaad haysan karto xayawaan.
  •  Hadii aad ku nooshahay guri kiradiisa lagaa kabo aadna ka soo baxdo shuruudaha waayeelnimada ama naafada, xaq waxa aad u leedahay inaad xayawaan yar haysan karto. 
  • Hadi aad leedahay xayawaanka adeega, waxa aad xaq u leedahay inaad haysan karto. Xayawaanka adeegu waa xayawaan si gaar ah loogu tababaray caawinta naafada.
  • Hadii xayawaankaagu uusan ahayn xayawaanka adeega, laakiin, aad naafo tahay aadna ugu baahan tahay inuu ku caawiyo sababta oo ah naafanimadaada kolkaa waxaad xaq u yeelan kartaa inaad haysato.  Jawaabtu waxa ay ku xiran tahay xaqaa’iqa xaaladaada. Waxaa dhici karta in lagu waydiisto inaad cadeyso naafanimada iyo sida ay ula xiriirto baahidaada ah helida xayawaan wehel ah.  
  • Magaalooyinka intooda badani waxa ay leeyihiin sharciyo ku saabsan nooca iyo inta xayawaan ee aad haysan karto.