Shaqo Ka Joojinta

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Shaqo ka joojinta waa marka Waaxda Adeegga Dadweynaha ee Minnesota (DHS) ama Waaxda Caafimaadka ee (MDH) ay kaa joojiyaan shaqada aad “xiriir toos ah la leedahay ” dadka aad u fidiso adeegga ay u baahan yihiin ee goobaha loogu adeego. Inta badan waxaa ugu wacan waxyaabo la xiriira warbixinta taariikhdaada fal dambiyeedka.  Shaqo aad si toos ah ula xiriirto dadka  aad u adeegeyso:

  • Adeegga caafimaadka
  • Heynta Caruurta
  • Korinta caruurta
  • Guryaha dadka lagu hayo

Introduction

Waa maxay waxyaabaha shaqada la iiga joojin karo iyo muddo intee le’eg?

Maxaan yeelayaa si aan shaqadeyda dib ugu soo ceshto?

Xagee ayaan heli karaa caawinaad?