Shaqo Ka Joojinta

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa dhici haddii laguu yiraa shaqo xaq uma lehid, iyo sidda wax looga qabto taa.

Introduction

Waa maxay waxyaabaha shaqada la iiga joojin karo iyo muddo intee le’eg?

Maxaan yeelayaa si aan shaqadeyda dib ugu soo ceshto?

Xagee ayaan heli karaa caawinaad?