Ma lagugu leeyahay wali kiro guri ama lacag koronto? Ka codso caawimaad RentHelpMN.org (ingiriisi kaliya) 
Wax su'aalo ah? Wac 2-1-1 ama dhambaal (text) ugu dir siib koodkaaga (zip code) ka ah 898-211

Waa Maxay Si Xun Ula Dhaqan Sidee Ayeyse U Saameyn Kartaa Shaqadeyda?

Waxaa qoray
Education for Justice

Si xun ula dhaqan waa marka ay hay’adda badbaadada caruurta ama dadka waaweyn ay go’aamiyaan in qof weyn oo nugul ama caruur aad gacanta ku heysay uu dhaawac gaaray ama aad dayacday. Qof weyn oo nugul waa degan goob ama meel lagu hayo, oo loo fidiyo adeeg ay waajib tahay in ay leesin u heystaan sida uu dhigayo sharciga, ama naafo jirka ama maskaxda ka ah. Tusaale la wada garan karo waxaa u noqon karaa: burbur jirka ah ama xagatin, lafa jabay, handadaad afka ah ama xad gudub afka ah, hantidiiisa oo daba mar lagu sameeyo, ilmaha oo laga tago, ama qofka nugul oo keli looga tago iyada oo aan si wanaagsan loola socon.