Waa Maxay Si Xun Ula Dhaqan Sidee Ayeyse U Saameyn Kartaa Shaqadeyda?

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa mancaheedu yahay ashtakada ah silcin, waxa dhici hadii lagugu soo ashtakeeyo slicin iyo waxa la sameeyo.