Wareeginta Mas’uuliyada Waalidka (DOPA)

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa Wareeginta Mas’uuliyada Waalidnimada (DOPAs), sidda iyo marka la sameeyo, iyo mudadda ay socoto.