Wareejinta Hantida Geerida Ka Dib

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa uu yahay waxa la yiraa TODD, sida uu wax u caawin karo, iyo samaantooda iyo xumaantooda.