Wareejinta Hantida Geerida Ka Dib

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa uu yahay waxa la yiraa TODD, sida uu wax u caawin karo, iyo samaantooda iyo xumaantooda.