Su’aalaha Inta Badan La iska Waydiiyo Dardaaranka

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka jawaabtaa su’aalaha ku saabsan dardaaranadda, sidda loo sameeyo, haddii aad u baahan tahay mid iyo sidda hantida loo qaybiyo la’aanta dardaaran.