Su’aalaha Ku Saabsan Dhaxalka

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa ay tahay maxkamadda medaniga ahi, xumaanta iyo samaanta ay leedahay iyo inay tahay wax ku anfici kara adiga iyo in kale.