Xaqqa Guryaha ee Dadka Waaweyn ee Naafada ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Waxyaabahaasi Waxa ay Noqon karaan Calaamado Muujinta Takoorid Guryaha ah oo Sharci-darro ah:

Waxa aad leedahay xaq aad ku Codsan karo Isbedelo Macquul ah: Ladifida Macquulka ah iyo Maciinada Macquulka