Heyb Sooca Guryaha

Waxaa qoray
Education for Justice

Waxa ay ka hadashaa takoorka dhanka guryaha ah, tusaalooyinka guud oo arrintaa ah, iyo waxa aad ka qaban karto.