Wixii akhbaar ah ee ku saabsan Coronavirus (COVID-19), fadlan ka eeg Qaybta COVID-19 Section
 

Dhibanayaasha Tacadiyada iyo Dambiyada

Dooro qodob sharciga ku saabsan Mawduuc- hooseedyada si aad u eegto ilaha.