Khashkhashaad

Ka eeg ilaha hoose mawduucyo kale.

Ilo Kale

Buuga gacanta

Buugan yari waxa uu kaa caawin inaad fahanto waxa uu yahay Amarka Amaan Helida ah (OFP), sida lagu helo, iyo sida uu amarka amaan helidu (OFP) uu uga duwan yahay Amarka ka Reebida Khashkhashaaddda (HRO).Buugan yar marmarka qaarkood waxa uu…
ilo: Education for Justice