Aad Uga Fikir Inta Aadan Dayntaada Dib U Maalgelin Ku Samayn

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa dib amaah ugu qaadashada gurigaaga iyo waxa laga digtoonaado.