Akhbaarta Dhallinyarada Muhaajiriinta ah

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxyaabo muhiim ah oo dhalinyaradda muhaajiriinta ahi ay tahay inay ogaadaan oo ku saabsan xaquuqdooda iyo waajibaadkooda.