Dhalashada Muwaadinimada Mareykanka (U.S.) Cadeynta Muwaadinimada Ilmahaaga

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa qoraaladda ilmahaagu uu u baahan yahay si loo cadeeyo inuu yahay muwaadin Mareykan (US) ah, iyo sidda lagu helo qoraaladdaa.

Dalbashada warqadda dhalashada (N-600)

U Dalbida Dal-ku-Gal (Passport) Ilmahaaga