Dhalashada Muwaadinimada Mareykanka (U.S.) Cadeynta Muwaadinimada Ilmahaaga

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada

Hadii aad tahay waalid caruur haysta oo aad qaadatid dhalashada Maraykanka, xaaladaha qaarkood caruurtaada aan haysan dhalashada Maraykanka iyagana waa la siinayaa.  Xaaladan waxaa lagu magacaabaa caruurta “waalidkood ku qaatay” dhalashada. LAAKIIN weli waxaad u baahan tahay inaad dalbatid aqoonsiga sida warqadda dhalashada ama dal-ku-galka (passport), si’aad u CADAYSID in ilmahaagu dhalashada haysto. Xogtan urursani waxay ku siinaysaa macluumaad ah sidii aad ku heli lahayd aqoonsiyadaas.

Xogtan arrursan ee ku qoran warqadani kuma siinayso macluumaad ku saabsan sidii aad aqoonsiga dhalashada ugu heli lahayd caruurta ku dhalatay Maraykanka gudihiisa, caruurta waalidkood dhalashada Maraykanka haysto ee ku dhashay wadanka Maraykanka dibadiisa, ama caruurta ay soo korsadeen dadka dhalashada Maraykanka haystaa.

Xogtan aruursan ee ku qoran warqadani waxay ka hadlaysaa foomamka aad ka heli kartid barta internetka. Hadii aadan kombuyuutar haysan, waxaad isticmaali kartaa kombuyuutada yaala maktabadda dadwaynaha. Sidoo kale waxaad wici kartaa hay’dda magaceedu meesha ku qoran yahay waxaanad ka codsan kartaa inay foomamka kuu soo diraan. 

Dalbashada warqadda dhalashada (N-600)

U Dalbida Dal-ku-Gal (Passport) Ilmahaaga