Barnaamijka Shaqo u Weecinta

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa waxa uu yahay barnaamijka DWP, sidda lagu helo iyo faa’iidooyin ku jirida barnaamijka.