Barnaamijka Shaqo u Weecinta

Waxaa qoray
Education for Justice
Eegida ama daabicida dukumiintiyada
COVID-19: Waxaa hadda jira isbedelo ku meel gaar ah oo loogu sameeyey barnaamijka (DWP) cudurka COVID-19 ka awgii. Codsadayaasha si toos ah ayaa loo qoraa Barnaamijka MFIP. Ka eeg wixii faahfaahin iyo cusboonaan ah shabakada (website) Minnesota Department of Human Services

Intooda badan codsadayaasha xaqqa u leh Barnaamijka Maalgelinta Qoyska ee Minnesota (MFIP) waxa ay ku jiraan Barnaamijka Shaqo u Weecinta (DWP) muddo 4-bilood ka hor inta aysan helin (MFIP) ka joogtada.