Gargaarka Cuntada (Degdeg)

Waxaa qoray
Education for Justice
FIIRO GAAR AH: Barnaamijka Gargaarka Cuntada (Food Stamp) siddoo kalena loogu yeero SNAP (Barnaamijka Macaawimada Kaabida Nafaqada) ama barnaamijka ka Caawinta Cuntada. Waxa aanu ku isticmaalnaa erayga Gargaarka Cuntada (Food Stamps) warqaddan xogta aruursan ah waayo waa magaca ay isticmaalaan dadka isticmaala barnaamijka intooda badani.