Dhiqlaha Gogosha

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa guud ahaan wax ka qabadka dhiqlaha gogosha gala adigoo kirayste ah.