U Fududeynta Suuro Galka Ah: Ma Dooneysaa In Kireystuhu Sameeyo Isbedel Waayo Waxa Aad Tahay Qof Naafo Ah

Waxaa qoray
Education for Justice

Haddii aad tahay naafo oo kugu adag tahay in aad hesho guri ama aad heyso waxa aad kireeyaha weydiisan kartaa inuu ku sameeyo isbedel kuu fududeeya sidii aad halkaas ugu noolaan laheyd.  Taas waxaa lagu magacaabaa “u fududeynta suurogalka.”