Ka Helida Qolada Gurigu Inay Hagaajiso Wixii Halaysan

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa waxa aad sameyn kartid hadii qolada guriga aad uga jirtaa aysan kaa hagaajin wixii ka halaaba guriga. 

Dhawaan ma tagtay maxkamad dacwo dhagaysi?
Maxkamaddu waxa ay rabtaa in ay hagaajiso dhagaysiyada dacwadaha ee khadka (online) iyo kuwa iyadoo xaadir la yahayba. Wadaag rayi'gaaga!
Dhagayso warqadan xogta aruursan ah