Goynta Korontada Kolka Lacagta lagu leeyahay Qolada Gurga

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa waxa la sameeyo haddii qolada aad guriga uga jirtaa aysan bixin kharashka korontada iyo sida la isaga ilaaliyo goynta.