Kolka Qolada Guriga Aad uga Jirto lagala Wareego Guriga: La Wareegida Guriga iyo Joojinta Qandaraaska Guri kala Gadashada

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxay ka hadashaa waxa ay tahay inaad sameyso haddii sarta aad ku nooshahay bangi la wareego.