Guurka Minnesota

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa cidda isku guursan karta Minnesota, iyo sidda looga dhigo guurka mid sharci ah.