Iskaa-U-Shaqeeynta Ama Bilaabida Ganacsi yar iyadoo ay ku caawinayso Hay’ada VRS

Waxaa qoray
Education for Justice

Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa sidda barnaamijka VRS uu kaaga caawin karo qaar ka mid ah kharashaadka bilowga noqoshada qof iskii u shaqeysta ama bilaabida ganacsi yar.